Rekonštrukcia strechy Partizánska Ľupča

Výmena azbestocementovej krytiny, spevnenie krovu, montáž novej hliníkovej krytiny Satjam Rombonávrat