Časté otázky

Na čo by sme sa mali zamerať pri výbere strešnej krytiny?

Určite na funkčnosť, kvalitu, vlastnosti materiálu, životnosť krytiny a doplnkov, architektonické riešenie stavby, farebné a tvarové požiadavky a v neposlednom rade cena.

Je pravda, že pri použití plechových krytín dokážem ušetriť na rezive na konštrukciu krovu?

Jediná pravda je tá, že samotná plechová krytina je cca 8-9krát ľahšia ako štandardné betónové alebo pálené krytiny v prepočte na m2. Čo však neznamená, že pri dimenzovaní krovu môžete počítať s vysokou úsporou. Do statického výpočtu pri dimenzovaní konštrukcie vstupujú rôzne ďalšie faktory. Z exteriérových vplyvov je to zaťaženie vetrom a snehom, z konštrukčných je to hmotnosť vlastnej konštrukcie strechy a vnútornej konštrukcie, kde patrí hmotnosť tepelnej izolácie, parotesnej zábrany a interiérových podhľadov(sádrokartón, obklad). V konečnom dôsledku je rozdiel v hmotnosti celej konštrukcie po pripočítaní všetkých vplyvov len menej ako 10%

Aký typ strešnej fólie mám použiť?

Poistnú hydroizoláciu (strešnú fóliu) volíme s ohľadom na spôsob budúceho využitia podkrovia a na základe špecifikácií výrobcov s ohľadom na bezpečný sklon krytiny a zvýšené požiadavky pri realizácii strechy. Na základe všetkých faktorov sa zvolí stupeň tesnosti poistnej hydroizolácie, z ktorého nám vyplynie, ktoré fólie sú a ktoré nie sú vhodné pre danú strechu.

Je lepšie v podkroví riešiť presvetlenie strešným oknom alebo vikierom?

Pri okne v rovine strechy investor získa vyššiu mieru osvetlenia miestnosti pri rovnakej ploche zasklenia. Taktiež sa netreba obávať zatekania, pretože kvalitne namontované strešné okno do krytiny netečie. Veľakrát sa stáva, že neodborným napojením strešného okna na strane interiéru dochádza ku kondenzácii vodných pár a vzniku tepelných mostov, avšak aj toto sa dá eliminovať použitím zatepľovacích golierov a parotesných zábran priamo od výrobcov strešných okien. Nevyhnutnosťou je ale stále kvalitná a odborná montáž takýchto doplnkov. Pri vikieroch vzniká viacero kritických hrán pre zatekanie, v najvyššej miere je to úžľabie, ktoré je namáhané hlavne v zimnom období.  

Prečo je dobré prelepiť spoje strešných fólií

Prelepením strešných fólií v pozdĺžnych, ale aj priečnych spojoch získame vetrotesnú strechu. To v praxi znamená, že studený vzduch prúdiaci od odkvapu k hrebeňu v odvetrávacej medzere sa nám nedostane do cz špáry fólií do tepelnej izolácie a nebude nám ju ochladzovať.

Podľa výskumov spoločnosti DÖRKEN pri použití určitých druhov fólií ušetríte až 9% nákladov na vykurovanie! Nemyslíte si, že sa oplatí priplatiť za fóliu, ktorá Vám prinesie takýto efekt na niekoľko desaťročí? Skúste si to prepočítať... 

Koho si mám vybrať na pokládku strešnej krytiny?

Samozrejmosťou pri výbere "pokrývača, klampiara" by malo byť vypracovanie záväznej cenovej ponuky na montáž daného typu krytiny a doplnkov. Čiže dostaneme nejakú cenu za práce. To by ale nemalo byť jediné hľadisko na výber majstra. Veľmi dôležitou súčasťou pri výbere by mali byť referenčné objekty, certifikáty a odbornosť, odporúčania známych a pod.. V neposlednom rade aj doba realizácie, nepotrebujete sa pozerať na dvoch-troch trápiacich sa chlapov, keď hrozia daždivé dni a vám hrozí zatečenie do domu.